Szolgáltatások


Grafomotoros fejlesztés


Kérhető állapotfelmérés és egyéni foglalkozás.
Tanfolyamon lehet részt venni.


Egyéni felmérést és testre szabott feladatokkal, módszerekkel interaktív fejlesztő foglalkozásokat tartalmaz.

Óvodás korban írás-készség megalapozása, rajzfejlesztés, rész-képességek javítása, iskolai felkészítés történik.
Általános iskolában írómozgás javítása, térbeli elhelyezés segítése, felzárkóztatás, írástanulás segítése, tanulási képességek javítása a cél.

Középiskolában a saját íráskép rendezése, egyénre jellemző írás olvashatóvá tétele, a fejlődő személyiség pozitív tulajdonságainak megerősítésével.
Felnőttek olvasható írásának és kialakult írómozgásának összehangolása, egyértelmű és áttekinthető írott kommunikáció közös létrehozása.
Idősek írásának harmonikussá rendezése változatos mozgásformák gyakorlásával és belső motivációval.Rajzelemzés:

Kérhető egyéni elemzés, összehasonlító elemzés, változások vizsgálata.
Tanfolyamon lehet részt venni.


Segítséget nyújthat kisebb -nagyobb gyermekeknél, vagy olyan állapotokban, mikor a vizsgált személy nem tudja elmondani, megfogalmazni félelmeit, szorongásait. Megismerhetjük viselkedésük mozgatórugóit. Rajzból és írásból sok háttér információt nyerhetünk, melyek által többet tudunk segíteni. Támpontokat kaphatunk zaklatás, válás, verés, egyéb titkolt vagy elfojtott dolgok felszínre hozásához. A rajzok elemzésével feltérképezhetők az érzelmi állapotok és a szimbólumok üzenetei.

Gyermekkorban elsődleges információt ad, későbbi életkorokban pedig kiegészíti az írás vizsgálatát.
A rajzokból megismerhető a gondolkodásmód, intellektus, aktivitás, testi-lelki egészség, önbizalom, önkontroll, önmegvalósítás igénye. Felfedhető belőlük a rajzoló értelmi, érzelmi állapota, társakhoz való kapcsolódásának mikéntje és még sok egyéni jellemző.


Mivel minden felületen hagyott nyom utal a nyomhagyóra, ezért minden -pont, vonal, jel, firka -elemezhető, úgy a rajz, mint az írás.Grafológia:


/Írásanalízis/
 
Munkánk során alkalmazható ismeretekhez juthatunk általa, emellett önismeretünket is szolgálja. A mindennapok során felmerülő emberi kérdésekben adhat jó információt, de akár érdekes és hasznos tesztnek is felfogható. Meglepő oldalait ismerhetjük meg embertársainknak és magunknak.

Kérhető egyéni elemzés, összehasonlító elemzés, változások vizsgálata és alább felsoroltak.
Tanfolyamon lehet részt venni.


Magánszemélyeknek:
                 -teljes személyiségkép készítése
                 -párkapcsolati összeillés vizsgálata
                 -pályaalkalmassági vizsgálat
                 -munkahelyi beválás előjelzése

Vezetőknek: Az Egon Zehnder International felméréséből - melyben több földrészen a sikeres és kudarcot vallott vezetőket vizsgálták - egyértelműen megállapították, hogy a jó vezetés elengedhetetlen feltétele az érzelmi intelligencia (EQ). Ennek elemei többek között az önismeret és az önmotiváció képessége - utóbbi többnyire az önismeretet is feltételezi.
Ennek kapcsán ajánlom fejlődni kívánó, önmagukkal szemben igényes vezetőknek.

Cégeknek, szervezeteknek: Sokszor előfordul, hogy a megfelelő ember nem a megfelelő feladatot kapja, így alul-motivált és jóval képességei alatt teljesít. Ez veszteséggel jár, hiszen más területen/munkakörben sokkal jobban tudná kamatoztatni a munkavállaló a szervezet érdekében a tudását.
Így az íráselemzés ajánlott:
              -előszűrő gyors elemzésként a munkaerő kiválasztásnál
              -team építés
              -karriertervezés
              -munkaerő fejlesztése esetén.

Ez különösen ajánlott vezető kiválasztásnál a képesség-, és pályaalkalmasság vizsgálata során a megbízható személy megtalálására és a későbbi kellemetlenségek, csalódások megelőzésére.Minden jog fenntartva

Cimkefelhő

grafomotoros fejlesztés

,

grafomotoros fejlesztés óvodában

,

rajzelemzés

,

Írásanalízis

,

íráselemzés

,

grafológia

,

diszgráfia